+31 (0)88 308 26 36 info@allbest.nl

https://www.deltafibernetwerk.nl/gebieden/noordoost-limburg-linten/nieuws/hoe-staan-we-ervoor-update-maart-2022-noordoost-limburg-buitengebied-en-linten

18-11-2022 Update werkzaamheden aanleg Glasvezel Bedrijventerreinen

DeltaFiber netwerk heeft een voorlopige planning afgeven voor de aanleg van de Glasvezel op de volgende industrieterreinen:

* Beringe en Meijel

Graafwerkzaamheden periode: Nov 2022 t/m Juni 2023

Bedrijfsaansluiting maken periode: Feb 2023 t/m December 2023

Dit is een voorlopige afgegeven planning, deze planning kan nog afwijken.

———————————————————————————————-

21-03-2022 Update werkzaamheden aanleg Glasvezel Bedrijventerreinen

Geachte heer, mevrouw,
In 2020 heeft DELTA Fiber Netwerk (voorheen Glasvezel buitenaf) een succesvolle glasvezelcampagne
afgerond op het bedrijventerrein in Noordwest Limburg. Daarna is aangekondigd dat ook uw bedrijf of woning
op dit terrein wordt voorzien van een glasvezelaansluiting. Zoals u gemerkt heeft, is de aanleg van glasvezel op
uw bedrijventerrein nog niet gestart. We vinden het erg vervelend dat dit langer duurt dan verwacht. Met dit bericht
informeren wij u over de stand van zaken.

Complexiteit van het gebied
Het gebied Noordwest Limburg kent vele uitgestrekte gebieden met vele uitdagingen. Zo zijn er speciaal
gestuurde boringen, verschillende aanlegtechnieken en bodemonderzoeken noodzakelijk om dit gebied te
voorzien van glasvezel.

Aannemer
De aanleg van glasvezel voor de woningen in de kernen en linten van Noordwest Limburg is inmiddels gestart.
Op het bedrijventerrein hebben we echter te maken met grotere afstanden, andere regels en uitdagingen.
Dat kost extra tijd en aandacht, en een andere manier van aanleggen dan voor de woningen in dit gebied.
Dit heeft ertoe geleid dat we de opdracht aan een andere aannemer dan die voor de woningen moeten
uitbesteden. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart; de infrastructuur van de verschillende
bedrijventerreinen wordt in kaart gebracht, er worden vergunningen aangevraagd en werkzaamheden worden
ingepland. Daarbij streven we ernaar om in het tweede kwartaal van 2022 te starten met de aanleg.

Wat betekent dit voor u?
Wij realiseren ons dat u liever vandaag dan morgen beschikt over een goede breedbandverbinding.
Ons uitgangspunt is en blijft dan ook om de woningen en bedrijven op het bedrijventerreinen van
Noordwest Limburg te voorzien van glasvezel. Het aanbod voor u blijft onveranderd. U betaalt pas
de abonnementskosten op het moment dat de aansluiting is gerealiseerd.

Vragen?
DeltaFiber geeft aan uiterlijk begin februari 2022 een update te geven over de stand van zaken.