+31 (0)88 308 26 36 info@allbest.nl
Aanpassing protocol OVERVALALARM
Gewaardeerde relaties Met ingang van 1 juli 2021 zal de werkwijze ingeval van een overvalalarm worden aangepast. Deze aanpassing is in samenspraak tussen de branchevereniginingen en de nationale politie tot stand gekomen. Voor de klanten die beschikken over een overvalalarm zal er door de medewerkers van de PAC altijd eerst een verificatie toegepast moeten worden voordat men in contact treed met de politie.Lees hiervoor ook de link: https://www.politie.nl/onderwerpen/opvolging-overvalarmering.html Zie verder het door de branche uitgebrachte persbericht: PERSBERICHT Overvalalarm: eerst checken, dan politie! In Nederland vinden tussen de 1000 tot 1200 overvallen per jaar plaats. Het incident kan direct gemeld worden via 112 aan de meldkamer van de politie of de overval wordt gemeld via een overvalknop, een “stil alarm” op de locatie. Bij een overval rukt de politie altijd uit met twee politieauto’s en vier agenten. Cijfers tonen aan dat 99% van de overvalmeldingen achteraf nodeloos blijken te zijn. Dat betekent dat de politie tienduizenden keren per jaar uitrukt voor loos alarm, terwijl die politie-inzet elders ingezet had kunnen worden. Om de nodeloze inzet terug te dringen volgt er vanaf 1 juli 2021 een extra verificatieslag voordat het tot opvolging door de politie van overvalalarmen komt. Overvalknop De overvaldrukknop is een elektronisch alarm. Met een overvaldrukknop is de gebruiker in staat een “stil” alarm af te geven, waarna het protocol overvalalarm in werking treedt. De overvaldrukknop wordt altijd door menselijk handelen geactiveerd. De werkwijze vanaf 1 juli 2021 Vanaf 1 juli 2021 zullen particuliere alarmcentrales (PAC’s) en videotoezichtcentrales (VTC’s) de overvalmeldingen die worden ontvangen via de overvaldrukknop gaan verifiëren. Helemaal nieuw is dat niet: verificatie is voor PAC’s en VTC’s dagelijks werk. Wat er wel verandert, is dat meldingen die binnenkomen direct geverifieerd worden door de PAC of VTC. Dus voordat het contact met de politie wordt gelegd. Is een melding geverifieerd dan wordt deze doorgezet naar de meldkamer van de politie die vervolgens met de hoogste prioriteit uitrukt. In gevallen waar het de PAC of VTC niet lukt te verifiëren, kan dus niet direct beoordeeld worden of er echt sprake is van een overval. De melding gaat dan nog altijd naar de politie, maar krijgt een lagere prioriteit van de politie. De politie moet nu immers zelf eerst nog beoordelen of er sprake is van een echt incident. Wilt u meer informatie? Bekijk de speciale pagina op onze website: www.federatieveilignederland.nl. U vindt daar relevante informatie. Vergelijkbare info is terug te vinden op de websites van de Federatie Veilig Nederland, de Nederlandse Veiligheidsbranche en Techniek Nederland. De politie richt een speciale pagina in met vragen en antwoorden welke begin juni beschikbaar komt.